Świadczymy profesjonalną i kompleksową obsługę prawną z zakresu:


 • prawa rzeczowego (sprawy o ochronę własności i posiadania, służebności, zasiedzenie, rekompensaty za części nieruchomości zajęte pod linie energetyczne, gazownicze lub ciepłownicze)

 • prawa rodzinnego (rozwody, separacje, podział majątku dorobkowego, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, sprawy związane z prawami rodzicielskimi, sprawy o alimenty)

 • prawa spadkowego (stwierdzenie nabycia spadków, dział spadku, zachowek)

 • prawa karnego oraz karno-skarbowego (obronę oskarżonego i podejrzanego, reprezentowanie praw oskarżyciela posiłkowego)

 • prawa wykroczeń (obrona obwinionego)

 • spraw o odszkodowania i o zadośćuczynienie, ochrony dóbr osobistych

 • prawa autorskiego i ochrony konkurencji oraz baz danych, uznania postanowień wzorca umowy za niedozwolony

 • spraw o ubezwłasnowolnienie

 • odpowiedzialności Skarbu Państwa

 • prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych

 • prawa spółek handlowych - przygotowywania umów spółek handlowych i rejestracji przedsiębiorców, postępowań w sprawach gospodarczych

 • negocjacji, sporządzania i opiniowania umów

 • kwestii prawnych związanych z rynkiem nieruchomości, księgi wieczyste i hipoteka

 • windykacji należności, egzekucji sądowej i administracyjnej, postępowania zabezpieczającego

 • prawa administracyjnego

 • prawa zamówień publicznych

 • obsługi prawnej podmiotów w zakresie wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska (reprezentacja w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym)

 • obsługi prawnej beneficjentów realizujących projekty finansowane z budżetu Unii Europejskiej od rozpoczęcia realizacji projektu do ich kontroli przez instytucje pośredniczące lub finansujące (m.in. zgodność projektu z zasadami pomocy publicznej i prawem konkurencji, korekty finansowe, umowa o dofinansowanie projektu)

 • procesów o tzw. "kredyty frankowe"Reprezentujemy Klientów (zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorców) we wszelkiego rodzaju sprawach przed sądami powszechnymi (rejonowymi, okręgowymi i apelacyjnymi), sądami administracyjnymi (Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym), Sądem Najwyższym oraz sądami wojskowymi (Wojskowymi Sądami Garnizonowymi i Wojskowymi Sądami Okręgowymi), a także w postępowaniach przed organami administracji publicznej.


Świadczymy usługi w języku polskim oraz angielskim