Adwokat Monika Szczepańska


 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1999 r.)

 • adwokat wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie

 • doświadczenie zawodowe zdobywała w ramach zarówno współpracy ze znanymi kancelariami prawnymi jak i z podmiotami sektora publicznego

 • posiada wszechstronne doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw sądowych, w tym m.in. cywilnych, rodzinnych, karnych, gospodarczych i pracowniczych

 • brała udział w przygotowywaniu oraz negocjowaniu szeregu umów cywilnoprawnych

Adwokat Damian Szczepański


 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1999 r.)

 • od 2002 r. doktor nauk prawnych, rozprawa doktorska pt. „Zamówienia publiczne jako forma ochrony gospodarczych interesów państwa”

 • od 2006 r. adwokat wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie

 • od 2000 r. wykładowca na Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku; od 2019 r. wykładowca Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

 • członek Zespołu Wizytatorów przy Izbie Adwokackiej w Warszawie na kadencję w latach 2010-2013

 • w latach 2010-2021 - członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w Warszawie z prawa gospodarczego

 • opracowywał komentarze prawnicze dotyczące zagadnień związanych z zamówieniami publicznymi dla Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Redakcji Publikacji Elektronicznych

 • od 2001 r. prowadzi szkolenia z zakresu zamówień publicznych

 • autor blisko 70 artykułów głównie z zakresu zamówień publicznych opublikowanych m.in. w „Rzeczpospolitej”, „Przeglądzie Prawa Publicznego”, „Państwo i Prawo”, „Prokuratura i Prawo”, „Gazeta Sądowa”, „Palestra”, „Dziennik. Gazeta Prawna” i „Zamówienia Publiczne. Doradca”.

 • prowadzi zajęcia dla aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie